Projekti - Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Nosaukums:Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Apraksts:

 

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007.-2013. gadam

Apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

 

Galvenās aktivitātes - pieredzes apmaiņas braucieni, pašvaldības darbinieku apmācības; izvērsto projekta koncepciju izstrāde; Jūrmalas pilsētas domes projektu izstrādāšanas un vadības rokasgrāmatas izstrāde; Projektu ceļveža izstrāde.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Periods:No: 01.09.2011
Līdz: 30.06.2012
Finansējuma apmērs:11 392.19 €
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums - 11 392,19 LVL (100% ESF finansējums)

Kontaktpersona:Ieva Kaire
Kontaktpersonas tālruņa nr.: 67093977
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.kaire@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu - noslēgums (2012.gada jūnijs) Informācija par projekta gaitu (2012.gada jūnijs) Inforācija par projekta gaitu (2012.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2011.gada novembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada septembris)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE