Nosaukums:Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Apraksts:

 

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007.-2013. gadam

Apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

 

Galvenās aktivitātes - pieredzes apmaiņas braucieni, pašvaldības darbinieku apmācības; izvērsto projekta koncepciju izstrāde; Jūrmalas pilsētas domes projektu izstrādāšanas un vadības rokasgrāmatas izstrāde; Projektu ceļveža izstrāde.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Periods:No: 01.09.2011
Līdz: 30.06.2012
Finansējuma apmērs:11 392.19 €
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums - 11 392,19 LVL (100% ESF finansējums)

Kontaktpersona:Ieva Kaire
Kontaktpersonas tālruņa nr.: 67093977
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.kaire@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu - noslēgums (2012.gada jūnijs) Informācija par projekta gaitu (2012.gada jūnijs) Inforācija par projekta gaitu (2012.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2011.gada novembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada septembris)