Projekti - Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Nosaukums:Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Apraksts:

  

Programmas 2007. - 2013. gadam

„Cilvēkresursi un nodarbinātība"  papildinājuma

1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos"

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Dienas centra personāla atlase
  • Pakalpojumam paredzētā aprīkojuma iegāde
  • Bērnu vecākiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem centra pakalpojumu piedāvāšana un sabiedrības informēšana par sociālo pakalpojumu klāstu palielināšanos  
  • Centra pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegšana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde
Mērķis:
  • Mazināt bērnu sociālo izolētību, veicinot saskarsmi ar sabiedrību
  • Attīstīt bērnu sociālās un pašaprūpes iemaņas, atbilstoši viņu intelektuālajām spējām
  • Sniegt emocionālu atbalstu bērniem un vecākiem, paaugstināt pašapziņu
  • Radīt iespēju integrēties vienaudžu kolektīvā
  • Atbalstīt mērķa grupas bērnu vecākus, sniedzot „atelpas brīdi" un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojumu
Periods:No: 01.04.2011
Līdz: 31.03.2013
Finansējuma apmērs:42 504.00 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums- 42 504,00 LVL (100% ESF finansējums)

Kontaktpersona:Iveta Atslēga
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29120093
Kontaktpersonas e-pasts: iveta.atslega@jurmala.lv
Faili: Jaunumi Dienas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE