Projekti - Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Nosaukums:Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Apraksts:

Projekta galvenās aktivitātes - energoefektivitāti paaugstinošu renovācijas darbu veikšana, tajā skaitā fasāžu siltināšana, ieskaitot cokola daļas siltināšanu, jumta siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, inženierkomunikāciju rekonstrukcija šādās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs - Kauguru vidusskolas sākumskola, sākumskolas „Zvaniņš" (divas ēkas) un „Taurenītis", pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte", „Mārīte", „Ābelīte" un „Saulīte".

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Periods:No: 09.03.2011
Līdz: 01.07.2012
Finansējuma apmērs:1 423 080.35 €
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums - 1 423 080,35 LVL, tajā skaitā
KPFI finansējums - 749 854,70 LVL (kas ir 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Jūrmalas pilsētas domes finansējums - 540 838,35 LVL, tajā skaitā 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām - 132 327,30 LVL

Kontaktpersona:Anželika Legante
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093953
Kontaktpersonas e-pasts: anzelika.legante@jpd.gov.lv
Faili: Bērnudārzi pārtaps par "Eko skolām" Jūrmalas pašvaldības realizētie siltināšanas projekti - labas prakses piemērs citiem Sāk sākumskolu un bērnudārzu siltināšanu (2011.gada decembris)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE