Nosaukums:Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
Apraksts:

 

programmas  "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007.-2013. gadam

1.4.1.2.4. apakšaktivitāte "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos".

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Apmācību programmas „Pavadonis personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām" izstrāde un licencēšana.
  2. Pavadoņu atlase un apmācība, kuras laikā tiks apmācīti un sagatavoti darbam 20 pavadoņi.
  3. Pavadoņa pakalpojuma sniegšana- pakalpojums tiks nodrošināts apm.238 klientiem, nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām iespēju iesaistīties darba tirgū un integrēties sabiedrībā.
  4. Speciālistu darba spēju uzturēšana un atjaunošana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"
Mērķis:

Attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - pavadoņa pakalpojumu, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām iespēju iesaistīties darba tirgū un integrēties sabiedrībā.

Periods:No: 01.04.2011
Līdz: 31.03.2013
Finansējuma apmērs:78 495.71 €
Finansējuma avots:

Projekta kopējās finansējums - 78 495,71 LVL (100% ESF finansējums)

Kontaktpersona:Skaidrīte Šteinberga
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67760399
Kontaktpersonas e-pasts: saulstari.org@inbox.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2013.gada marts) Informācija par projekta gaitu (2012.gada decembris) Informācija par projekta gaitu (2012.gada septembris) Informācija par projekta gaitu (2012.gada jūnijs) Informācija par proojkta gaitu (2012.gada februāris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada decembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada augusts)