Projekti - Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
Nosaukums:Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
Apraksts:

 

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.5.3.1. aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"

Projekta galvenās aktivitātes - projekta mērķis tiks sasniegts piesaistot Jūrmalas pilsētas domei 2 nepieciešamos speciālistus. arhitekta palīgu - Pilsētplānošanas nodaļai un finanšu ekonomistu - Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Lai Jūrmalas pilsētas domei piesaistītu divus jaunus speciālistus, tika izveidotas divas jaunas štata vietas iepriekš minētās nodaļās,  un vismaz vienu reizi projekta īstenošanas laikā Finanšu ekonomistam un Arhitekta palīgam apmācības/kursus kvalifikācijas celšanai.  

Saskaņā ar projekta noteikumiem, darbinieku atlīdzība 100% apmērā tiek segta no ESF līdzekļiem, tādējādi pieņemot abus speciālistus uz vienādu termiņu - 21 mēnesi par ESF līdzekļiem.

Pēc projekta noteiktā termiņa beigām, Jūrmalas pilsētas dome apņēmās nodrošināt minēto amata vietu saglabāšanu 12 mēnešus.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Paaugstināt Jūrmalas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot speciālistus kvalitatīvu ilgtermiņa/īstermiņa izstrādei un pašvaldības attīstības veicināšanai.

Periods:No: 16.11.2010
Līdz: 30.09.2012
Finansējuma apmērs:43 636.00 €
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums - 43 636 LVL, tajā skaitā
Eiropas Sociālā Fonda finansējums 28 000 LVL
Jūrmalas pilsētas domes finansējums pēc 2012.gada 1. oktobra - 15 636 LVL

Kontaktpersona:Jekaterina Milberga
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511485
Kontaktpersonas e-pasts: jekaterina.milberga@jurmala.lv
Faili: Projekta rezultāti dod ilgtermiņa ieguldījumu pilsētas attīstībā Noslēdzies projekts "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" Par projekta uzsākšanu (2011.gada janvāris) Sludinājums (2010.gada novembris)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE