Nosaukums:Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
Apraksts:

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 
papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija"

 

Īss projekta apraksts -  Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Jūrmalas pilsētas sākumskola "Atvase", Jūrmalas pilsētas vakara vidusskola, Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskola, Jūrmalas pilsētas Sākumskola "Taurenītis", Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskola, Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskola, Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Alternatīvā skola tiks nodrošināta ar atbilstošo infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Stacionāro datoru iegāde
  2. Portatīvo datoru iegāde
  3. Multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde
  4. Lokālo datortīklu attīstība

Paredzamie rezultāti Jūrmalas pilsētai - Projekta ietvaros 11 Jūrmalas pilsētas skolas tiks apgādāta ar 16 portatīvajiem un 76 stacionārajiem datoriem, tiks iegādāti 9 multimediju kabinetu aprīkojuma komplekti (9 interaktīvās tāfeles un 9 projektori), kā arī attīstīti 6 lokālie datortīkli.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veicināt skolēnu izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Periods:No: 01.01.2010
Līdz: 31.07.2012
Finansējuma apmērs:102 486.09 €
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums - 102 486,09 LVL (100% ERAF finansējums)

Kontaktpersona:Jānis Artemjevs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093869
Kontaktpersonas e-pasts: janis.artemjevs@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2012.gada jūlijs) Informācija par projekta gaitu (2012.gada februāris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada novembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada augusts) Informācija par projekta gaitu (2011.gada aprīlis) Informācija par projeeka gaitu (2011.gada janvāris)