Projekti - Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Nosaukums:Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Apraksts:

 

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi"
3.1.3.3.1. apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" projektā

 

Projekta galvenās aktivitātes - internāta ēkas rekonstrukcija telpu apjoma palielināšanai, mācību darbnīcas, mājturības un pavāru palīgu mācību kabineta izveidei, apmācību un medicīniski pedagoģisko konsultāciju nodrošināšanai, nepieciešamā aprīkojuma iegāde un speciāli aprīkota autotransporta iegāde izglītojamo pārvadāšanai.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Jūrmalas pilsētas speciālās intenātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, lai sekmētu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām darba un sadzīves prasmju attīstīšanu un nodrošinātu kvalitatīvu medicīniski pedagoģisko procesu Jūrmalā.

Periods:No: 26.03.2010
Līdz: 31.08.2012
Finansējuma apmērs:174 603.00 €
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums 174 603 LVL, tajā skaitā
ERAF finansējums - 98 392 LVL (100% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums - 76 211 LVL

Kontaktpersona:Jānis Ezers
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093866
Kontaktpersonas e-pasts: janis.ezers@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2012.gada augusts) Infoormācija par projekta gaitu (2012.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2012.gada aprīlis) Informācija par projekta gaitu (2011.gada septembris)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE