Nosaukums:Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Apraksts:

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Sadarbības partneri - Novadu un republikas pilsētu pašvaldības vai attiecīgo novadu un republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvaldes.

Projekta aktivitātes:

  1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējdarbības prasmes un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.  
  2. Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.  
  3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Izglītības un zinātnes ministrija
Mērķis:

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

Periods:No: 09.11.2009
Līdz: 01.10.2012
Finansējuma apmērs:19 948 316.00 €
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums- 199 483 16 LVL (t.sk. Jūrmalas pilsētas domei attiecināmais - 441 746 LVL)
ESF finansējums (85%)- 169 560 68 LVL (t.sk. Jūrmalas pilsētas domei attiecināmais 349 984 LVL)
Valsts budžeta dotācija (15%)- 299 224 8 LVL (t.sk. Jūrmalas pilsētas domei attiecināmais 61 762 LVL)

Kontaktpersona:Aija Nikolaisone
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511495
Kontaktpersonas e-pasts: aija.nikolaisone@jpd.gov.lv