Projekti - Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana Jūrmalā
Nosaukums:Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana Jūrmalā
Apraksts:

 

Eiropas Komisija (EK) LIFE+ programma, apakšprogramma - Bioloģiskā daudzveidība

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Krastu zonas procesu dinamikas izpēte / esošo pētījumu apkopošana; Sanešu plūsmas pētījumu modelēšana
  • Piemērotāko krasta aizsardzības stiprinājuma risinājuma izvērtēšana
  • Krasta kāpu nostiprināšana
  • Teritorijas labiekārtošanas un atjaunošanas darbi
  • Floras un faunas bioloģiskā izpēte un invazīvo sugu apzināšana un to izplatīšanās apturēšana („svešo" sugu monitorings, to ierobežošana - pameža izciršana)
  • Sabiedrības izglītošana
  • Projekta publicitāte - stendi, bukleti, semināri, filmas
  • Pieredzes apmaiņas braucieni
  • Mājas lapas izveide un informācijas uzturēšana un atjaunošana par projektu
Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Mazināt dabiskās un antropogēnās ietekmes intensitāti un slodzi uz piekrasti, saglabāt piekrastes teritorijā esošos aizsargājamos biotopus un augu sugas, kā arī nostiprināt krasta kāpas.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE