Projekti - Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Nosaukums:Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Apraksts:

  

 

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007.-2013. gadam

Apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

 

Galvenās aktivitātes - pieredzes apmaiņas braucieni, pašvaldības darbinieku apmācības; izvērsto projekta koncepciju izstrāde; Jūrmalas pilsētas domes projektu izstrādāšanas un vadības rokasgrāmatas izstrāde; Projektu ceļveža izstrāde.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Periods:No: 01.09.2011
Līdz: 30.06.2012
Finansējuma avots:

Projekta finansējums -
Kopējais finansējums - 11 392,19 LVL (100% ESF finansējums)

Kontaktpersona:Ieva Kaire
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093977
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.kaire@jpd.gov.lv
Faili: iInformācija par projekta gaitu - noslēgums (2012.gada jūnijs) Metodiskais materiāls par būvniecības projektu realizāciju ES līdzfinansētu projektu ietvaros Projektu ceļvedis Skaidrojoša vārdnīca projektu iesniedzējiem (jauniešiem) Informācija par projekta gaitu (2012.gada jūnijs) Informācija par projekta gaitu (2012.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2011.gada novembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada septembris)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE