Nosaukums:Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" renovācija
Apraksts:

   

 

Programma 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.4.3 aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros".

Plānotās aktivitātes - Ēkas siltināšana, kas sevī ietver esošo logu nomaiņu pret PVC logiem, kā arī ēkas fasādes siltumizolāciju.

 

 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

sekmēt izglītības kvalitāti Jūrmalas pilsētas teritorijā, kā arī veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Jūrmalā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Periods:No: 12.05.2011
Līdz: 30.12.2011
Finansējuma avots:

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums- 84 822,83 LVL , tajā skaitā
Neattiecināmās izmaksas- 26 606,88 LVL, ko sedz Jūrmalas pilsētas dome, kā arī
Attiecināmās izmaksas- 58 215,95 LVL, no kuriem
EARF finansējums- 49 483,36 LVL (85% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Valsts budžeta dotācija- 1309,86 LVL (2,25% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Jūrmalas pilsētas domes finansējums- 7422,73 LVL (12,75% no kopējām attiecināmajām izmaksām)

Kontaktpersona:Jekaterina Milberga
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511485
Kontaktpersonas e-pasts: jekaterina.milberga@jurmala.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2011.gada decembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada septembris)