Nosaukums:Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai
Apraksts:

 

 

Jaunatnes politikas valsts programma 2010.gadam 1.4. apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību".

Projekta tiešie mērķi -veikt jauniešu aktualitāšu un problēmu izpēti.; Aktivizēt pašvaldības darbību ar jaunatni Jūrmalas pilsētā; Iegūt zināšanas jaunatnes politikas veidošanai pilsētā, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. ievadseminārs jauniešiem no skolām pilsētā, NVO, neformālajām grupām;
  2. aptaujas organizēšana jauniešiem par tematu „Jaunieti, ko Tu vēlies, kas tev vajadzīgs?";
  3. sadaļas „Jaunatnei" izveidošana Jūrmalas pilsētas mājas lapā - http://www.jurmala.lv;
  4. pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu novada Jauniešu dienu „Kopā esam, darām, varam" - 2011. gada 16.aprīlī;
  5. seminārs - diskusija par jaunatnes vajadzībām Jūrmalas pilsētā, tikšanās ar pārstāvjiem no pilsētas pašvaldības un IZM;
  6. brīvprātīgo darbs salidojumā „Asaru pamatskolai 90".
 
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

aktivizēt pašvaldības darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētā un radīt labvēlīgus nosacījumus brīvprātīgā darba veikšanai.

Periods:No: 20.04.2011
Līdz: 05.09.2011
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums- 1550 LVL (100% Valsts finansējums)

Kontaktpersona:Evija Majore
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767186
Kontaktpersonas e-pasts: bjic@edu.jurmal.lv