Projekti - Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Nosaukums:Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Apraksts:

   

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds" .

Projekta sadarbības partneri - Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa, Pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde", Talsu novada Izglītības pārvalde.

Projekta galvenās aktivitātes - virzītas uz iekļaujošas atbalsta sistēmas izveidi čigānu bērniem, jauniešiem un senioriem: sabiedriskās diskusijas, pieaugušo izglītības semināri, radošās darbnīcas, multikulturālu klašu iekārtošana, piecu skolotāja palīgu - čigānu darbs izglītības iestādēs, čigānu vecāku un senioru atbalsts centru izveide, ceļojošā izstāde „Redzēt bērnu nevis tautību", sadarbības tīkla - pašvaldība-NVO-mācību - iestāde izveidošana, u.c.

Projektā plānotie galvenie rezultāti -  veicināta čigānu bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un čigānu vecāku un senioru integrācija sabiedrībā, apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, izveidotas vietējās iniciatīvas grupas, informēta sabiedrība, veicināta NVO un pašvaldību sektoru sadarbība, mazināti negatīvie stereotipi pret čigāniem, paaugstināts čigānu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte.

Projekts norisināsies Jūrmalas, Jelgavas, Jēkabpils un Valmieras pilsētās un Talsu novadā.

 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC).
Mērķis:

sekmēt čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu, īpaši čigānu senioru, integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Periods:No: 01.01.2011
Līdz: 30.06.2012
Finansējuma avots:

Projekta finansējums - 
90 473,80 LVL, tajā skaitā
Grantu shēmas finansējums - 81 426,42 LVL
Jūrmalas pilsētas domes finansējums- 2000 LVL

Projekta finansētājs - Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekta līdzfinansētāji -  Jūrmalas pilsētas dome, Pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde", Talsu novada dome, biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs".

Vairāk par projektu:

http://www.iic.lv/projekti

http://www.swiss-contribution.lv/

http://www.lsif.lv/

Kontaktpersona:Iveta Mantromoviča, Izglītības nodaļa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511497
Kontaktpersonas e-pasts: iveta.mantromovica@jpd.gov.lv
Faili: Preses relīze Noslēdzas projekts "Skola un sabedrība čigānu bērnu iekļaušanai" Ceļojošā izstāde - „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai: redzēt bērnu, nevis tikai tautību" Izstādes buklets
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE