Nosaukums:Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana
Apraksts:

  

Programma „Infrastruktūra un pakalpojumi"
3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana"
3.4.4.pasākums "Mājokļa energoefektivitāte"
3.4.4.2.aktivitāte "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"

 

Specifiskais mērķis - veikt sociālās dzīvojamās mājas Jūrmalā, Valkas ielā 3 renovācijas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, ceļot tās iemītnieku dzīves kvalitāti un pielāgojot sociālo dzīvojamo ēku personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Projekta galvenās aktivitātes - Atbilstoši projekta mērķim, lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli un energoefektivitātes rādītājus, ņemot vērā energoaudita atskaites rezultātus, pašvaldība nolēmusi veikt sekojošas aktivitātes:

  1. fasādes remonta darbi (fasādes un gala sienu siltināšana)
  2. pirmā stāva grīdas rekonstrukcija un siltināšana
  3. bēniņu pārseguma rekonstrukcija un siltināšana
  4. logu un durvju nomaiņa
  5. jumta rekonstrukcija un siltināšana
  6. apkure un vēdināšana
  7. iekšējie apdares darbi
  8. elektroinstalāciju nomaiņa ēkā
  9. informācijas un publicitātes pasākumu par projektu nodrošināšanu
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

projekta vispārīgais mērķis ir veikt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus, nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību.

Periods:No: 12.08.2009
Līdz: 12.08.2011
Finansējuma avots:

Projekta kopējās izmaksas - 156 511,85 LVL, tajā skaitā

Neattiecināmās izmaksas 35 467,44 LVL, ko sedz Jūrmalas pilsētas dome
Attiecināmās izmaksas - 121 044,41 LVL, no kurām
ERAF finansējums - 90 783,31 LVL (75% no attiecināmajām izmaksām),
Jūrmalas pilsētas domes finansējums - 24 208,88 LVL (20% no attiecināmajām izmaksām)
Valsts budžeta dotācija 6 052,22 LVL - (5% no attiecināmajām izmaksām)

Kontaktpersona:Jekaterina Beļajeva
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093932
Kontaktpersonas e-pasts: jekaterina.belajeva@jpd.gov.lv