Nosaukums:Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
Apraksts:

  

 

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 1.3.3.2. apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem".

Projekta īstenošanas vieta - Jūrmalas Valsts ģimnāzija.

Projekta galvenās aktivitātes - Lai nodrošinātu vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamību izglītojamiem un pedagogiem ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros plānots īstenot aktivitāti "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem" -

  1. specializēta sanitārā mezgla izbūve (1 gab.)
  2. pandusa (uzbrauktuves) izbūve (1 gab.)
  3. vējtveru izbūve ar divviru ārdurvīm (2 gab.)
  4. durvju nomaiņa (3 gab.)
  5. lifta konstrukcija (1 gab.)
  6. pacēlājs uz kāpnēm (kāpnēs uz darbmācības kabinetu, sporta zāli un sarīkojumu (aktu) zāli) (1 gab.)

 

 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītotajiem un citām personām ar funkcionālajiem traucējumiem Jūrmalas pilsētā.

Periods:No: 01.07.2009
Līdz: 01.07.2011
Finansējuma avots:

Kopējais finansējums - 79 904,39 LVL, tajā skaitā.

ERAF finansējums 85% - 67 918,72 LVL
Valsts budžeta dotācija 3% - 2 397,12 LVL
Jūrmalas pilsētas domes finansējums 12% - 9 588,55 LVL

Kontaktpersona:Jānis Artemjevs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093869
Kontaktpersonas e-pasts: janis.artemjevs@jpd.gov.lv
Īstenotājs:Jūrmalas Valsts ģimnāzija.
Faili: Informācija par projekta gaitu Informācija par projekta gaitu 2011. gada janvārī Informācija par projekta gaitu 2011. gada februārī Informācija par projekta gaitu 2011. gada maijā Publikācija Jūrmalas Valsts ģimnāzija Informācija par projekta gaitu 2011. gada jūlijā (projekta noslēgums)