Nosaukums:Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping")
Apraksts:

 

Igaunijas-Latvijas programmas 2007.-2013.gadam Pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.
Projekta partneri -  Audru pašvaldības dome (Igaunija), Carnikavas novada dome (Latvija) , Hēdemēstes pašvaldības dome (Igaunija), Jūrmalas pilsētas dome (Latvija), Liepupes pagasta pašvaldība (Latvija), Salacgrīvas novada dome (Latvija).

Projekta galvenās aktivitātes - Pludmales infrastruktūras uzlabošana (pludmales infrastruktūra gan mobilā, gan stacionārā glābšanas stacijas aprīkojums, tehniskie projekti un plāni); glābēju apmācības; pieredzes apmaiņas semināri; informācija par drošību pludmalē (plakāti, komiksi un informatīvie semināri skolās); sestdienas talka pludmalē; projekta tūrisma produkta izstrāde.

Paredzamie rezultāti Jūrmalas pilsētai:

  1. uzlabota pludmales infrastruktūra;
  2. apmācīti glābēji;
  3. notikuši pieredzes apmaiņas pasākumi;
  4. notikuši informatīvie semināri skolās par drošību pludmalē;
  5. atjaunota un uzlabota mājas lapa: http://www.lifesaving.lv

 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Saulkrastu novada dome (Latvija)- projekta vadošais partneris
Mērķis:

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

Periods:No: 01.09.2008
Līdz: 30.06.2011
Finansējuma apmērs:1 913 989.00 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 1 913 989 EUR (1 345 159,12 LVL).

Jūrmalas pilsētas domes finansējums - 179 810 LVL, tajā skaitā
ERAF finansējums 85% - 152 839 LVL,
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 10% - 17 981 LVL
Valsts finansējums 5% - 8 990,50 LVL

Kontaktpersona:Ieva Peimane
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093987
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.peimane@jurmala.lv