Nosaukums:Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcija par zema enerģijas patēriņa ēku
Apraksts:

  

 

Projekta galvenās aktivitātes - Energoaudita pārskata, sertificēta arhitekta vai būvinženiera paskaidrojuma sagatavošana; Būvdarbi ēkas rekonstrukcijai; Ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaiscaurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaiscaurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšanu.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēkas rekonstrukciju Jaundubultu vidusskolas ēkā.