Projekti - Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Nosaukums:Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Apraksts:

   

Programma 2007. - 2013. gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts".

 

Projekta mērķgrupa -  Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Mērķa grupas bezdarbnieku darba praktizēšanas pasākumu īstenošana:
1.1. Līgumu slēgšana ar pašvaldībām par darba praktizēšanas vietu izveidi;
1.2. Mērķa grupas bezdarbnieku atlase un iesaistīšana darba praktizēšanas pasākumos;
1.3. Darba praktizēšanas pasākumu kontrole un novērtēšana.2. Projekta vadība.
3. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, iesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumos pašvaldībās.

Periods:No: 18.08.2009
Līdz: 31.12.2011
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums
kopējā maksimālā iespējamā summa - 986 207,87 LVL.

ESF līdzfinansējums nepārsniedzot 85% no attiecināmajām izmaksām, nacionālais publiskais līdzfinansējums nepārsniedzot 15% no attiecināmajām izmaksām.

Kontaktpersona:Einārs Bučs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093985
Kontaktpersonas e-pasts: einars.bucs@jpd.gov.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE