Projekti - Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" rekonstrukcija
Nosaukums:Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" rekonstrukcija
Apraksts:

  

 

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi"
3.1.prioritāte „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana"
3.1.4. pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra"
3.1.4.3 aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros".

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. PII „Katrīna" telpu rekonstrukcija - šīs darbības ietvaros tiks veikta PII „Katrīna" telpu rekonstrukcija, kas ietver gan vispārīgo būvniecību, gan komunikāciju izbūvi, peldbaseina izbūvi.
  2. PII „Katrīna" teritorijas labiekārtošana - šīs darbības ietvaros ir paredzēts segumu izbūve, koku stādīšana, žoga izbūve, bērnu rotaļu laukuma izbūve, nojumes ierīkošana.
  3. PII „Katrīna" nodošana ekspluatācijā - šīs darbības ietvaros pēc telpu rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas, modernizētā PII „Katrīna" tiks nodota ekspluatācijā un spēs uzņemt 100 bērnus 5 grupās.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Izglītības kvalitātes sekmēšana Jūrmalas pilsētas teritorijā, vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšana.  Nodarbinātības un pakalpojumu pieejamības veicināšana Jūrmalā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Periods:No: 02.01.2009
Līdz: 15.07.2010
Finansējuma avots:

Projekta finansējums -
Kopējās finansējums- 1 539 028 LVL, tajā skaitā
Neattiecināmās izmaksas- 397 159 LVL, ko sedz Jūrmalas pilsētas dome, kā arī
Attiecināmās izmaksas 1 141 869 LVL, no kuriem
ERAF finansējums- 970 589 LVL ( 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Valsts budžeta dotācija- 34 256 LVL (3% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Jūrmalas pilsētas domes finansējums- 137 024 LVL (12% no kopējām attiecināmajām izmaksām)

Kontaktpersona:Jekaterina Beļajeva
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093932
Kontaktpersonas e-pasts: jekaterina.belajeva@jpd.gov.lv
Īstenotājs:Ekonomikas un attīstības nodaļa; Būvniecības nodaļa.
Faili: Informācija par projekta gaitu
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE