Nosaukums:Pārrobežu kora dziedāšanas kultūras attīstība (Dziedošie kaimiņi)
Apraksts:

 

Igaunijas - Latvijas programmas 2007.-2013.gadam Pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.

 

Projekta partneri - Viru pilsētas pašvaldība (Igaunija), Ogres pašvaldība (Latvija), Jūrmalas pilsētas dome (Latvija), Baldones novada dome (Latvija).

 

Projektā galvenās aktivitātes:

 1. skolēnu dziesmu svētku pasākuma organizēšanas nodrošināšana (transports no/uz pasākuma vietu; dalībnieku izmitināšana; u.c.)
 2. norises vietas labiekārtošana;
 3. dalībnieku tērpu iegāde;
 4. kora vadītāju pieredzes apmaiņa; meistarklases;
 5. vietējo un starpvalstu reģionu sadarbības stiprināšana;
 6. skolēnu dziesmu svētku kultūrvēsturiskas nozīmes popularizēšana.

Paredzamie rezultāti Jūrmalas pilsētai:

 • dalībnieku nodrošinājums ar tērpiem (40 koru tērpi);
 • pasākuma organizēšana, kas būtu aizsākums tradīcijas iedibināšanai, ko turpmāk īstenotu pašvaldības;
 • norises vietas labiekārtošana (Igaunijā);
 • kora vadītāju pieredzes apmaiņa;
 • 300 eksemplāri koru dziesmu grāmatas latviešu un igauņu valodā.
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Viru pagasta pašvaldība (Igaunija) - vadošais partneris.
Mērķis:

Veicināt skolēnu dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanu un popularizēšanu; stiprināt starpreģionu sadarbību kultūras jomā.

Periods:No: 19.03.2009
Līdz: 18.11.2010
Finansējuma avots:

Projekta finansējums
Kopējais projekta finansējums - 330 100 EUR (231 995,6 LVL)
Jūrmalas pilsētas domes projekta finansējums - 30403 LVL, tajā skaitā
ERAF finansējums 85% - 25 842.55 LVL
Valsts budžeta dotācija 5% - 1 520.15 LVL
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 10 % - 3 040.30 LVL

Kontaktpersona:Jekaterina Beļajeva
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093932
Kontaktpersonas e-pasts: jekaterina.belajeva@jpd.gov.lv
Faili: Igaunijas - Latvijas dziesmu svētku organizēšana Informācija par projekta gaitu