Projekti - Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Nosaukums:Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Apraksts:

  

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi"

3.1.3.1 aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai".

Projekta īstenošanas vietas - Jūrmalas valsts ģimnāzija, Kauguru vidusskola, Mežmalas vidusskola, Jaundubultu vidusskola.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Telpu renovācija,
  2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana:
    2.1.Materiāli tehniskās pamatbāzes izveide (centralizētais iepirkums)
    2.2.Aprīkojuma iegāde (pašvaldības iepirkums)
  3. Bibliotēku fondu pilnveide.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības grupu - dabaszinības (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātika - īstenošanu un radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

Periods:No: 01.01.2009
Līdz: 30.09.2011
Finansējuma avots:

Projekta finansējums -
Kopējais finansējums - 393 568 LVL (98 392 LVL x 4 skolas),
ERAF finansējums 85% - 334 532,00 LVL
Valsts budžeta dotācija 3% - 11 807 LVL
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 12% - 47 229 LVL

Kontaktpersona:Anželika Legante
Kontaktpersonas tālruņa nr.:670939353
Kontaktpersonas e-pasts: anzelika.legante@jpd.gov.lv
Īstenotājs:Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde
Faili: Eiropas Revīzijas misijas revīzija projektā (2011.gada novembris) Informācija par projekta gaitu (2011.gada oktobris)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE