Nosaukums:Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
Apraksts:

  

 

Programmas 2007. - 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība"  papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitāte "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos".

 

Projektā plānotās aktivitātes - Mērķstipendijas saņēmēju noteikšana, izvērtēšana, apstiprināšana, stipendiju izmaksa.

Projekta īstenošanas vietas - Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes.

 

Projekta ieviesējs - No 2010.gad 1.janvāra saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.februāra rīkojumu nr.1.1-14/53 izveidota Jūrmalas pilsētas domes projektu ieviešanas vienība.

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde projektu ieviesa līdz 2009.gada 31.decembrim, jo  saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā" Jūrmalas pilsētas domes iestāde - Izglītības pārvalde - likvidēta.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Nodrošināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu skaitu prioritārajos mācību priekšmetos un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem mērķstipendijas, tādējādi uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām augstākajā izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās

Periods:No: 30.04.2008
Līdz: 31.07.2011
Finansējuma avots:

Projekta finansējums :
Kopējās projekta izmaksas - mērķstipendijām - 191 407 LVL un projekta aktivitāšu īstenošanai 8 095 LVL (tās tiek segtas no  ESF un Valsts budžeta)

Kontaktpersona:Anželika Legante
Kontaktpersonas tālruņa nr.:670939353
Kontaktpersonas e-pasts: anzelika.legante@jpd.gov.lv
Faili: informācija par projekta gaitu (2011.gada augusts) informācija par projekta gaitu (2011.gada jūnijs) informācija par projekta gaitu (2011.gada marts) informācija par projekta gaitu (2010.gada decembris) informācija par projekta gaitu (2010.gada oktobris)