Nosaukums:Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija
Apraksts:

  

 

Programmas 2007.-2013. gadam. „Infrastruktūra un pakalpojumi"  3.4.2.1.1.apakšaktivitātē "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Ķemeru parka labiekārtošanas projekta sagatavošana un parka rekonstrukcija;
  2. Paviljona-rotondas restaurācija-rekonstrukcija;
  3. Rekonstruējamo tiltiņu tehnisko projektu sagatavošana un tiltiņu restaurācija-rekonstrukcija;
  4. Ūdenstorņa renovācijas projekta sagatavošana un fasādes renovācija un pielāgošana tūristu vajadzībām;
  5. Sabiedriskās tualetes tehniskā projekta sagatavošana un sabiedriskās tualetes izbūve;
  6. Informatīvo norāžu un stendu iegāde un novietošana Ķemeru parkā;
  7. Videonovērošanas izbūve.
Projekts ATCELTS.
Statuss:iesniegts
Mērķis:

Palielināt tūristu pieplūdumu un veicināt ekonomisko izaugsmi Jūrmalas pilsētas sociāli un ekonomiski degradētajā teritorijā - Ķemeros, kas ir vēsturiska kūrorta teritorija. Atjaunot esošos un izveidot Ķemeru parkā jaunu tūrisma produktu, piesaistot tūristus un veicinot ekonomisko izaugsmi, veicot vēsturiskā Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstruēšanu un renovēšanu.