Projekti - Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija
Nosaukums:Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija
Apraksts:

  

 

Programmas 2007.-2013. gadam. „Infrastruktūra un pakalpojumi"  3.4.2.1.1.apakšaktivitātē "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Ķemeru parka labiekārtošanas projekta sagatavošana un parka rekonstrukcija;
  2. Paviljona-rotondas restaurācija-rekonstrukcija;
  3. Rekonstruējamo tiltiņu tehnisko projektu sagatavošana un tiltiņu restaurācija-rekonstrukcija;
  4. Ūdenstorņa renovācijas projekta sagatavošana un fasādes renovācija un pielāgošana tūristu vajadzībām;
  5. Sabiedriskās tualetes tehniskā projekta sagatavošana un sabiedriskās tualetes izbūve;
  6. Informatīvo norāžu un stendu iegāde un novietošana Ķemeru parkā;
  7. Videonovērošanas izbūve.
Projekts ATCELTS.
Statuss:iesniegts
Mērķis:

Palielināt tūristu pieplūdumu un veicināt ekonomisko izaugsmi Jūrmalas pilsētas sociāli un ekonomiski degradētajā teritorijā - Ķemeros, kas ir vēsturiska kūrorta teritorija. Atjaunot esošos un izveidot Ķemeru parkā jaunu tūrisma produktu, piesaistot tūristus un veicinot ekonomisko izaugsmi, veicot vēsturiskā Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstruēšanu un renovēšanu.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE