Projekti - Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā
Nosaukums:Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā
Apraksts:

  

Plānotās aktivitātes- Aptaujas organizēšana jauniešiem par tematu „Jaunieti, ko Tu vēlies, kas tev vajadzīgs?"; Sadaļas „Jaunatnei" izveidošana Jūrmalas pilsētas mājas lapā - http://www.jurmala.lv/; Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu novada Jauniešu dienu „Kopā esam, darām, varam"; Seminārs - diskusija par jaunatnes vajadzībām Jūrmalas pilsētā, tikšanās ar pārstāvjiem no pilsētas pašvaldības un IZM; Brīvprātīgo darbs salidojumā „Asaru pamatskolai 90

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

 Veikt jauniešu aktualitāšu un problēmu izpēti. Aktivizēt pašvaldības darbību ar jaunatni Jūrmalas pilsētā. Iegūt zināšanas jaunatnes politikas veidošanai pilsētā, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE