Nosaukums:Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā
Apraksts:

  

Plānotās aktivitātes- Aptaujas organizēšana jauniešiem par tematu „Jaunieti, ko Tu vēlies, kas tev vajadzīgs?"; Sadaļas „Jaunatnei" izveidošana Jūrmalas pilsētas mājas lapā - http://www.jurmala.lv/; Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu novada Jauniešu dienu „Kopā esam, darām, varam"; Seminārs - diskusija par jaunatnes vajadzībām Jūrmalas pilsētā, tikšanās ar pārstāvjiem no pilsētas pašvaldības un IZM; Brīvprātīgo darbs salidojumā „Asaru pamatskolai 90

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

 Veikt jauniešu aktualitāšu un problēmu izpēti. Aktivizēt pašvaldības darbību ar jaunatni Jūrmalas pilsētā. Iegūt zināšanas jaunatnes politikas veidošanai pilsētā, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.