Sadaļa Kategorija
Pakalpojumi PAŠVALDĪBA
Pakalpojumi Pilsētplānošanas nodaļa
Pakalpojumi Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa
Pakalpojumi IZGLĪTĪBA
Pakalpojumi uzņēmējiem ATTĪSTĪBA
Pamatizglītība IZGLĪTĪBA
Papildu informācija par pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Pašvaldības īpašumi
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi Dokumenti
Pašvaldība Jaunumi
Pašvaldības bērnudārzu rindas un brīvās vietas Pirmsskolas izglītība
Pašvaldības darba kalendārs PAŠVALDĪBA
Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" Sociālā atbalsta sniedzēji
Pašvaldības iestādes PAŠVALDĪBA
Pašvaldības īpašumi PAŠVALDĪBA
Pašvaldības policija Drošība
Pašvaldības saņemtie apbalvojumi Apbalvojumi
Paziņojumi par teritorijas plānošanu BŪVNIECĪBA
Pedagogiem IZGLĪTĪBA
Pedagoģiski medicīniskā komisija IZGLĪTĪBA
Personas datu aizsardzība PAŠVALDĪBA
Pētījumi PAŠVALDĪBA
Pilsētas apraksts PAŠVALDĪBA
Pilsētas autobusu maršruti un saraksti Sabiedriskais transports
Pilsētplānošanas nodaļa BŪVNIECĪBA
Pilsētplānošanas nodaļas kontakti Pilsētplānošanas nodaļa
Pilsētplānošanas nodaļas lēmumi Pilsētplānošanas nodaļa
Pirmsskolas izglītība IZGLĪTĪBA
Priekšsēdētāja birojs Domes priekšsēdētājs
Privatizācija PAŠVALDĪBA
Profesionālā izglītība IZGLĪTĪBA
Profesionālās ievirzes izglītība IZGLĪTĪBA
Profesionālās mākslas projekti Kultūras projekti
PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka"" Sociālā atbalsta sniedzēji
Publiskais internets Pakalpojumi
Publiskās apspriešanas un detālplānojumi Sabiedrības līdzdalība
Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana SABIEDRĪBA