Sadaļa Kategorija
Iedzīvotāju iniciatīvas projekti Kultūras projekti
Iedzīvotāju pieņemšanas pie deputātiem Deputāti
Iepirkumi PAŠVALDĪBA
Iepirkumu arhīvs Iepirkumi
Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts Dokumenti
Iesniegumu veidlapas BŪVNIECĪBA
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumiem-administratīvajiem aktiem Nodokļi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu Nodokļi
Interešu izglītība IZGLĪTĪBA
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana; izsniegtās licences Interešu izglītība
Investoriem ATTĪSTĪBA
Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa BŪVNIECĪBA
Izglītība Jaunumi
Izglītības konsultatīvā padome IZGLĪTĪBA
Izglītības pārvalde Izglītība Jūrmalā, dokumenti
Izpilddirektors PAŠVALDĪBA
Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1. ES fondi
Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.5.1. ES fondi
Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. ES fondi
Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 9.3.1.1. ES fondi
Izsoles PAŠVALDĪBA
Izstāžu projekti KULTŪRA