Sadaļa Kategorija
Aktuālie zemsliekšņa iepirkumi no 01.05.2019 Iepirkumi
Apbalvojumi PAŠVALDĪBA
Apkaimes Pilsētas apraksts
Aplikatīvie fasāžu dekori Vēsturisko koka ēku būvdetaļu un dekoratīvo fasāžu apdares elementu apkopojums
Apmeklētāju apkalpošanas centri PAŠVALDĪBA
Apstiprinātie detālplānojumi 2009.–2019. Paziņojumi par teritorijas plānošanu
Atalgojums Budžets
Atbalsts projektu īstenošanai SABIEDRĪBA
Atbalsts sportam SPORTS
Atkārtoti izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2. ES fondi
Attīstības plānošana ATTĪSTĪBA
Attīstības plānošanas dokumenti Attīstības plānošana
Augstākā izglītība IZGLĪTĪBA