Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
22.08.2022. plkst. 16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
23.08.2022. plkst. 15.00 (pieteikumu atvēršana ar dalībnieku klātbūtni)
Norises vieta
Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Katrīne Luīze Štolca
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67511489; 25676477
Kontaktpersonas e-pasts
Katrine.Stolca@jurmala.lv
Izsoles rezultāts
Izsoles uzvarētājs - Fiziska persona (Baiba Kaspare) nosolītā gada nomas maksa - 950 eiro

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties tirdzniecības vietas nomas tiesību izsolei ar mērķi – tirdzniecība ar ēdieniem, bezalkoholiskiem dzērieniem, mājražotāju un amatnieku produkciju, uz laiku līdz 2025.gada 31.decembrim.

Izsoles sākumcena jeb nosacītā nomas maksas gadā (bez PVN) – 760,00 euro (septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Izsoles uzvarētājs - Fiziska persona (Baiba Kaspare) nosolītā gada nomas maksa - 950 eiro