Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 112

protokols Nr. 4, 11. punkts

Par piekrišanu grozījuma izdarīšanai nodibinājuma
“Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”
statūtos

Ņemot vērā, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.532 “Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu”, Jūrmalas Futbola skola 2021.gada 4.janvārī ir pārņēmusi un īsteno šādas Jūrmalas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: profesionālās ievirzes programmu futbolā un profesionālās ievirzes programmu futbolā, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 101.panta otro daļu un nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtu 9.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piekrist, ka nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” (40008281213) statūtos tiek izdarīts šāds grozījums:

“Aizstāti statūtu 2.1.2.apakšpunktā vārdi “Sporta skolas” ar vārdiem “Futbola skolas”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF