Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 5

protokols Nr. 3, 3. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9. jūlija nolikumā Nr.31
„Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” šādu grozījumu:

papildināt ar 8.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.14. nodrošināt Latvijas Futbola federācijas akadēmijas līmeņa kluba prasību izpildi atbilstoši Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumam.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF