Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 615

protokols Nr. 17, 19. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas
debitoru parādu norakstīšanu

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumam Nr.224 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā” Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sniegto atskurbināšanas pakalpojumu piedziņa nav iespējama objektīvu iemeslu dēl, jo atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka lēmuma 1. pielikumā minētās personas ir mirušas.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 21.1 punktu un ņemot vērā Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2018.gada 11.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādus par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā EUR 5224.44 (pieci tūkstoši divi simti divdesmit četri eiro 44 centi) apmērā saskaņa ar pielikumā pievienoto sarakstu, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.615

(protokols Nr.17, 19.punkts)

Debitoru parādi par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Nr.p.k.

Vārd, Uzvārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķins par personas atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā

Nr., gads

Summa(EUR)

1

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

306 (2012)

25.61

2

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

569 (2015)

25.61

3

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

278 (2014)

25.61

4

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

629 (2014)

25.61

5

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

14 (2015)

25.61

6

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

56 (2015)

25.61

7

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

157 (2015)

25.61

8

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

161 (2015)

25.61

9

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

281 (2015)

25.61

10

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

484 (2015)

25.61

11

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

647 (2015)

25.61

12

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

529 (2016)

25.61

13

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

51 (2017)

25.61

14

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

250 (2017)

25.61

15

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

134 (2014)

25.61

16

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

101(2018)

25.61

17

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

113 (2018)

25.61

18

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

232 (2013)

25.61

19

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

438 (2013)

25.61

20

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

474 (2014)

25.61

21

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

72 (2016)

25.61

22

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

549 (2016)

25.61

23

Džafarovs Bagadurs

060893-14003

20.02.2018

519 (2015)

25.61

24

Džafarovs Bagadurs

060893-14003

20.02.2018

110 (2016)

25.61

25

Džafarovs Bagadurs

060893-14003

20.02.2018

85 (2018)

25.61

26

Ezis Jānis

021058-10624

30.04.2018

386 (2014)

25.61

27

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

553 (2013)

25.61

28

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

348 (2012)

25.61

29

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

216 (2013)

25.61

30

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

318 (2012)

25.61

31

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

52 (2013)

25.61

32

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

180 (2014)

25.61

33

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

4 (2016)

25.61

34

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

512 (2016)

25.61

35

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

6 (2017)

25.61

36

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

40 (2017)

25.61

37

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

635 (2017)

25.61

38

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

188 (2012)

25.61

39

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

76 (2013)

25.61

40

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

200 (2013)

25.61

41

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

415 (2013)

25.61

42

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

435 (2013)

25.61

43

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

584 (2016)

25.61

44

Kazimirenoks Vitālijs

070680-10101

28.09.2018

77 (2012)

25.61

45

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

494 (2013)

25.61

46

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

235 (2013)

25.61

47

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

4 (2013)

25.61

48

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

5 (2013)

25.61

49

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

647 (2013)

25.61

50

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

248 (2012)

25.61

51

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

1 (2013)

25.61

52

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

99 (2012)

25.61

53

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

123 (2014)

25.61

54

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

348 (2014)

25.61

55

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

438 (2014)

25.61

56

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

571 (2014)

25.61

57

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

600 (2014)

25.61

58

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

47 (2015)

25.61

59

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

60 (2015)

25.61

60

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

77 (2015)

25.61

61

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

93 (2015)

25.61

62

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

96 (2015)

25.61

63

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

116 (2015)

25.61

64

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

122 (2015)

25.61

65

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

145 (2015)

25.61

66

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

147 (2015)

25.61

67

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

156 (2015)

25.61

68

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

221 (2015)

25.61

69

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

227 (2015)

25.61

70

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

263 (2015)

25.61

71

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

316 (2015)

25.61

72

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

452 (2015)

25.61

73

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

472 (2015)

25.61

74

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

475 (2015)

25.61

75

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

486 (2015)

25.61

76

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

535 (2015)

25.61

77

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

537 (2015)

25.61

78

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

540 (2015)

25.61

79

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

541 (2015)

25.61

80

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

554 (2015)

25.61

81

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

597 (2015)

25.61

82

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

599 (2015)

25.61

83

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614 (2015)

25.61

84

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

625 (2015)

25.61

85

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

631 (2015)

25.61

86

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

654 (2015)

25.61

87

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

657 (2015)

25.61

88

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

659 (2015)

25.61

89

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

687 (2015)

25.61

90

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

26 (2016)

25.61

91

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

41 (2016)

25.61

92

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

85 (2016)

25.61

93

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

115 (2016)

25.61

94

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

138 (2016)

25.61

95

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

181 (2016)

25.61

96

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

240 (2016)

25.61

97

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

246 (2016)

25.61

98

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

247 (2016)

25.61

99

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

296 (2016)

25.61

100

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

518 (2016)

25.61

101

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

519 (2016)

25.61

102

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

541 (2016)

25.61

103

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

599 (2016)

25.61

104

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

629 (2016)

25.61

105

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

650 (2016)

25.61

106

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

46 (2017)

25.61

107

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

47 (2017)

25.61

108

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

49 (2017)

25.61

109

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

82 (2017)

25.61

110

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

118 (2017)

25.61

111

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

119 (2017)

25.61

112

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

151 (2017)

25.61

113

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

169 (2017)

25.61

114

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

172 (2017)

25.61

115

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

201 (2017)

25.61

116

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

203 (2017)

25.61

117

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

207 (2017)

25.61

118

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

211 (2017)

25.61

119

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

225 (2017)

25.61

120

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

247 (2017)

25.61

121

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

257 (2017)

25.61

122

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

262 (2017)

25.61

123

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

263 (2017)

25.61

124

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

265 (2017)

25.61

125

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

280 (2017)

25.61

126

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

302 (2017)

25.61

127

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

303 (2017)

25.61

128

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

313 (2017)

25.61

129

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

320 (2017)

25.61

130

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

327 (2017)

25.61

131

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

452 (2017)

25.61

132

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

474 (2017)

25.61

133

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

476 (2017)

25.61

134

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

483 (2017)

25.61

135

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

486 (2017)

25.61

136

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

555 (2017)

25.61

137

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

566 (2017)

25.61

138

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

567 (2017)

25.61

139

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

591 (2017)

25.61

140

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

600 (2017)

25.61

141

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

645 (2017)

25.61

142

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

646 (2017)

25.61

143

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

19 (2018)

25.61

144

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

28 (2018)

25.61

145

Koroļovs Oļegs

040472-11525

18.12.2017

130 (2014)

25.61

146

Koroļovs Oļegs

040472-11525

18.12.2017

500 (2014)

25.61

147

Koroļovs Oļegs

040472-11525

18.12.2017

504 (2014)

25.61

148

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

194 (2012)

25.61

149

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

225 (2013)

25.61

150

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

320 (2014)

25.61

151

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

419 (2014)

25.61

152

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

389 (2015)

25.61

153

Lapiņa Marika

131065-10918

22.02.2018

327 (2016)

25.61

154

Lapiņa Marika

131065-10918

22.02.2018

461 (2016)

25.61

155

Lapiņa Marika

131065-10918

22.02.2018

429 (2017)

25.61

156

Liepiņš Modris

220352-10639

03.12.2017

111 (2013)

25.61

157

Liepiņš Modris

220352-10639

03.12.2017

428 (2015)

25.61

158

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

79 (2014)

25.61

159

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

296 (2014)

25.61

160

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

576 (2015)

25.61

161

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

427 (2016)

25.61

162

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

514 (2016)

25.61

163

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

538 (2016)

25.61

164

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

583 (2016)

25.61

165

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

596 (2016)

25.61

166

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

400 (2017)

25.61

167

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

444 (2017)

25.61

168

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

518 (2017)

25.61

169

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

523 (2017)

25.61

170

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

100 (2018)

25.61

171

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

207 (2018)

25.61

172

Meizis Aivars

290957-10004

26.03.2018

54 (2018)

25.61

173

Meizis Aivars

290957-10004

26.03.2018

58 (2018)

25.61

174

Miščenkovs Vladislavs

260366-11491

11.09.2018

557 (2016)

25.61

175

Miščenkovs Vladislavs

260366-11491

11.09.2018

112 (2018)

25.61

176

Miščenkovs Vladislavs

260366-11491

11.09.2018

365 (2018)

25.61

177

Novikova Rimma

250660-11548

10.08.2017

10 (2012)

25.61

178

Pazdņikovs Vadims

021284-11490

08.02.2018

557 (2014)

25.61

179

Pazdņikovs Vadims

021284-11490

08.02.2018

332 (2016)

25.61

180

Potepenko Marina

180467-10610

09.07.2018

368 (2015)

25.61

181

Potepenko Marina

180467-10610

09.07.2018

504 (2015)

25.61

182

Potepenko Marina

180467-10610

09.07.2018

509 (2015)

25.61

183

Purvs Arvīds

211051-12301

01.10.2018

598 (2013)

25.61

184

Purvs Arvīds

211051-12301

01.10.2018

167 (2014)

25.61

185

Silovs Ainars

251161-12954

26.04.2018

618 (2013)

25.61

186

Silovs Ainars

251161-12954

26.04.2018

487 (2015)

25.61

187

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

93 (2014)

25.61

188

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

64 (2015)

25.61

189

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

242 (2015)

25.61

190

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

602 (2016)

25.61

191

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

301 (2017)

25.61

192

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

324 (2017)

25.61

193

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

355 (2017)

25.61

194

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

359 (2017)

25.61

195

Strēlis Andris

220567-10544

07.10.2018

219 (2014)

25.61

196

Svarinskis Rolands

021170-11520

16.10.2017

532 (2017)

25.61

197

Taivokainens Aleksandrs

081089-11532

13.12.2017

42 (2016)

25.61

198

Taivokainens Aleksandrs

081089-11532

13.12.2017

180 (2016)

25.61

199

Taivokainens Aleksandrs

081089-11532

13.12.2017

484 (2017)

25.61

200

Uļjanovs Maksims

090887-11529

13.04.2018

295 (2017)

25.61

201

Zvejnieks Andris

080662-11553

31.07.2017

651 (2016)

25.61

202

Zvejnieks Andris

080662-11553

31.07.2017

60 (2017)

25.61

203

Zvejnieks Andris

080662-11553

31.07.2017

308 (2017)

25.61

204

Zvejnieks Andris

080662-11553

31.07.2017

346 (2017)

25.61

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2018.gada pārskatā


Lejupielāde: DOC un PDF