Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 612

protokols Nr. 17, 16. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207
“Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 10.punktu un ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2018.gada 30.augusta vēstuli Nr. 2.13.4-1/2018/3918, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” šādu grozījumu:

Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4. Kristīne Kapusta – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF