Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 602

protokols Nr. 17, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601
„Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu un Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas 2018.gada 7.decembra vēstuli, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” šādu grozījumu:

 izteikt 1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.11. Slokā, Vēsmas ielā 13;”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) informēt Centrālo vēlēšanu komisiju par vēlēšanu iecirkņa adreses precizēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF