Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 105

protokols Nr. 4, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” 19.punktu, Attīstības pārvaldes vadītājas Gundegas Oses 2018.gada 5.marta iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. APSTIPRINĀT Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sabiedriskā transporta plānotāju Leldi STĀMERI par Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāju.

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 19.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF