Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 60

protokols Nr. 2, 27. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 21.1 punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, ņemot vērā Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2018.gada 6.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādus par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā EUR 5070.78 (pieci tūkstoši septiņdesmit eiro 78 centi) apmērā saskaņa ar pielikumā pievienoto sarakstu, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.60

(protokols Nr.2, 27.punkts)

Debitoru parādi par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Nr.p.k.

Vārd, Uzvārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķins par personas atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā

Nr.gads

Summa(EUR)

1

Atvars Gints

111269-11023

12.03.2017

(531) 2013

25.61

2

Atvars Gints

111269-11023

12.03.2017

(527) 2013

25.61

3

Atvars Gints

111269-11023

12.03.2017

(406) 2016

25.61

4

Beķeris Juris

281069-10702

03.03.2017

(421) 2013

25.61

5

Dmitriev Sergey

150472-11537

12.06.2017

(108) 2013

25.61

6

Dmitriev Sergey

150472-11537

12.06.2017

(184) 2013

25.61

7

Dmitriev Sergey

150472-11537

12.06.2017

(613) 2013

25.61

8

Dmitriev Sergey

150472-11537

12.06.2017

(218) 2014

25.61

9

Dolgobrod Oleg

190365-10636

10.07.2017

(626) 2015

25.61

10

Feduļins Leonīds

210261-11968

07.06.2017

(145)2017

25.61

11

Grāvītis Eduards

031145-11495

15.12.2016

(337) 2012

25.61

12

Grāvītis Eduards

031145-11495

15.12.2016

(34) 2013

25.61

13

Grāvītis Eduards

031145-11495

15.12.2016

(27) 2016

25.61

14

Grāvītis Uldis

020180-10602

20.01.2017

(640) 2016

25.61

15

Gusevs Nikolajs

240355-13014

08.12.2016

(173) 2015

25.61

16

Igovens Gunārs

041050-11506

23.09.2017

(612) 2013

25.61

17

Igovens Gunārs

041050-11506

23.09.2017

(614) 2013

25.61

18

Igovens Gunārs

041050-11506

23.09.2017

(23) 2014

25.61

19

Ivanovs Sergejs

030781-13106

22.12.2016

(501) 2013

25.61

20

Jegorova Natalija

050462-11536

09.03.2017

(532) 2016

25.61

21

Jencītis Artūrs

060272-11498

03.09.2017

(68) 2015

25.61

22

Jencītis Artūrs

060272-11498

03.09.2017

(241) 2015

25.61

23

Jencītis Artūrs

060272-11498

03.09.2017

(463) 2016

25.61

24

Jencītis Artūrs

060272-11498

03.09.2017

(498) 2016

25.61

25

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(53) 2013

25.61

26

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(353) 2014

25.61

27

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(278) 2015

25.61

28

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(113) 2016

25.61

29

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(130) 2016

25.61

30

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(350) 2016

25.61

31

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

(552) 2016

25.61

32

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

(136) 2014

25.61

33

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

(188) 2014

25.61

34

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

(213) 2014

25.61

35

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

(352) 2015

25.61

36

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

(386) 2015

25.61

37

Kurkeviča Valija

200253-12755

31.07.2017

(127) 2017

25.61

38

Lepke Eižens

180441-13011

19.01.2017

(270) 2014

25.61

39

Leitans Valdis

060659-12703

20.06.2017

(389) 2014

25.61

40

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(591) 2013

25.61

41

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(578) 2013

25.61

42

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(416) 2013

25.61

43

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(414) 2013

25.61

44

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(196) 2014

25.61

45

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(178) 2015

25.61

46

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(291) 2015

25.61

47

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(589) 2015

25.61

48

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(185) 2016

25.61

49

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(312) 2016

25.61

50

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(636) 2016

25.61

51

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(661) 2016

25.61

52

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(38) 2017

25.61

53

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(175) 2017

25.61

54

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(229) 2017

25.61

55

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

(369) 2017

25.61

56

Lubickis Ivans

010154-10446

04.05.2017

(151) 2014

25.61

57

Puriņš Ivars

270858-13123

30.12.2015

(132) 2017

25.61

58

Rostovska Marina

310785-11516

02.01.2017

(516) 2016

25.61

59

Rusanovs Aleksandrs

160649-11513

24.01.2017

(162) 2012

25.61

60

Rusanovs Aleksandrs

160649-11513

24.01.2017

(600) 2016

25.61

61

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(551) 2013

25.61

62

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(560) 2013

25.61

63

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(139) 2013

25.61

64

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(199) 2013

25.61

65

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(464) 2013

25.61

66

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(517) 2013

25.61

67

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(461) 2013

25.61

68

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(143) 2013

25.61

69

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(206) 2013

25.61

70

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(98) 2014

25.61

71

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(101) 2014

25.61

72

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(107) 2014

25.61

73

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(175) 2014

25.61

74

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(182) 2014

25.61

75

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(187) 2014

25.61

76

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(287) 2014

25.61

77

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(286) 2014

25.61

78

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(314) 2014

25.61

79

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(579) 2014

25.61

80

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(114) 2015

25.61

81

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(602) 2015

25.61

82

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(634) 2015

25.61

83

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(55) 2016

25.61

84

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(60) 2016

25.61

85

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(90) 2016

25.61

86

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(125) 2016

25.61

87

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(131) 2016

25.61

88

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(136) 2016

25.61

89

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(183) 2016

25.61

90

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(189) 2016

25.61

91

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(217) 2016

25.61

92

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(236) 2016

25.61

93

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(238) 2016

25.61

94

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(242) 2016

25.61

95

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(543) 2016

25.61

96

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(614) 2016

25.61

97

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(633) 2016

25.61

98

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(643) 2016

25.61

99

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(653) 2016

25.61

100

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(658) 2016

25.61

101

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

(110) 2017

25.61

102

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

(371) 2013

25.61

103

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

(378) 2013

25.61

104

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

(391) 2013

25.61

105

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

(395) 2013

25.61

106

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

(373) 2013

25.61

107

Stepanovs Nikolajs

300654-11503

23.03.2017

(418) 2015

25.61

108

Streļcova Svetlana

160855-11500

06.02.2017

(422) 2015

25.61

109

Streļcova Svetlana

160855-11500

06.02.2017

(434) 2015

25.61

110

Svetlovs Gordejs

050334-11491

24.09.2017

(269) 2017

25.61

111

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

(49) 2012

25.61

112

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

(62) 2014

25.61

113

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

(206) 2014

25.61

114

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

(507) 2015

25.61

115

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

(143) 2012

25.61

116

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

(384) 2015

25.61

117

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

(571) 2015

25.61

118

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

(674) 2015

25.61

119

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

(127) 2016

25.61

120

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(420) 2014

25.61

121

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(445) 2014

25.61

122

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(479) 2015

25.61

123

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(556) 2015

25.61

124

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(289) 2016

25.61

125

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(326) 2016

25.61

126

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(393) 2016

25.61

127

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

(428) 2016

25.61

128

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(330) 2013

25.61

129

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(273) 2013

25.61

130

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(116) 2013

25.61

131

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(380) 2013

25.61

132

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(463) 2013

25.61

133

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(402) 2013

25.61

134

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(586) 2013

25.61

135

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(117) 2013

25.61

136

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(277) 2013

25.61

137

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(16) 2014

25.61

138

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(258) 2014

25.61

139

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(295) 2014

25.61

140

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(349) 2014

25.61

141

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(405) 2014

25.61

142

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(576) 2014

25.61

143

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(578) 2014

25.61

144

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(90) 2015

25.61

145

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(189) 2015

25.61

146

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(237) 2015

25.61

147

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(411) 2015

25.61

148

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(524) 2015

25.61

149

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(538) 2015

25.61

150

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

(452) 2016

25.61

151

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(622) 2013

25.61

152

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(483) 2014

25.61

153

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(582) 2014

25.61

154

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(589) 2014

25.61

155

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(586) 2014

25.61

156

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(612) 2014

25.61

157

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(641) 2014

25.61

158

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(644) 2014

25.61

159

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(35) 2015

25.61

160

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(40) 2015

25.61

161

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(41) 2015

25.61

162

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(118) 2015

25.61

163

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(174) 2015

25.61

164

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(290) 2015

25.61

165

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(470) 2015

25.61

166

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(483) 2015

25.61

167

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(521) 2015

25.61

168

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(530) 2015

25.61

169

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(673) 2015

25.61

170

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(675) 2015

25.61

171

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(711) 2015

25.61

172

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(14) 2016

25.61

173

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(64) 2016

25.61

174

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(66) 2016

25.61

175

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(87) 2016

25.61

176

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(101) 2016

25.61

177

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(150) 2016

25.61

178

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(158) 2016

25.61

179

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(264) 2016

25.61

180

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(284) 2016

25.61

181

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(325) 2016

25.61

182

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(328) 2016

25.61

183

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(460) 2016

25.61

184

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(503) 2016

25.61

185

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(527) 2016

25.61

186

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(535) 2016

25.61

187

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(136) 2017

25.61

188

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(158) 2017

25.61

189

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

(238) 2017

25.61

190

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(323) 2012

25.61

191

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(528) 2013

25.61

192

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(587) 2015

25.61

193

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(707) 2015

25.61

194

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(466) 2016

25.61

195

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(475) 2016

25.61

196

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(562) 2016

25.61

197

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(576) 2016

25.61

198

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

(164) 2017

25.61

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2017.gada pārskatā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF