Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 44

protokols Nr. 2, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.371
“Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmuma Nr.371 “Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju” 1.4.apakšpunktā šādu grozījumu:

izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4. Jānis Samanovičs.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju par izmaiņām Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas sastāvā un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF