Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 42

protokols Nr. 2, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” 14.punktu, 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” 20.punktu, 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.34 „Revīzijas un audita nodaļas nolikuma” 15.punktu, 2014.gada 7.augusta nolikumu Nr.16 „Personāla nodaļas nolikums” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. APSTIPRINĀT Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju amatos šādas personas:

1.1. Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāju Gundegu Osi par Attīstības pārvaldes vadītāju.

1.2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Sandru Braueri par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāju.

1.3. Revīzijas un audita nodaļas vecāko revidenti Ritu Meikšāni par Revīzijas un audita nodaļas vadītāju.

1.4. Personāla nodaļas vadītāja vietnieci Līgu Baumgarti par Personāla nodaļas vadītāju.

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 19.februārī.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmuma Nr.204 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā” 2.punkts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF