Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 25

protokols Nr. 8, 15. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49
„Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”

Izdots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada
4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „ Jūrmalas pilsētas
pašvaldības nolikums” 18.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „ Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Padomi veido uzņēmēji vai to pārstāvošās organizācijas, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF