Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

2018.gada 15.martāNr. 16

protokols Nr. 4, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23
“Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 8.punktu un Latvijas Republikas Muzeju
likuma 8.panta 2.daļu un 14.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.3. iesniegt atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktos pārskatus un ziņas par Muzeja darbību;”

1.2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Muzejam ir filiāles: Aspazijas māja, Jūrmalas Brīvdabas muzejs un Bulduru Izstāžu nams.”

2. Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF