Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.01.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 38. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.45
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.panta trešo daļu un 29.pantu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošos noteikumus Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF