Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 27.aprīlīNr. 205

protokols Nr. 8, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Olitu Balciuni uz pieciem gadiem.

1.1 Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Lauru Viņķi uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekles Sanitas Miezes prombūtnes laiku. Pievienots ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2016.gada 20.oktobra);

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ilona Lediņa (pilnvaru termiņš no 2016.gada 24.novembra);

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.jūlija);

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa);

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Olita Balciune (pilnvaru termiņš no 2017.gada 27.aprīļa).

2.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Laura Viņķe (pilnvaru termiņš no 2017.gada 26.oktobra). Pievienots ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe