Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.489
“Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā”

Ņemot vērā, ka Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumu daļas, kas attiecas uz audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apmērs ir noteikts saistošajos noteikumos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.489 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā” pielikumā “Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumi” (turpmāk – pielikums) šādu grozījumu:

Svītrot pielikuma 1.punktu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF