Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.53
“Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība, nodibinājums, komersants, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas ir tiešais projekta īstenotājs, vai fiziskā persona. Ja pretendents ir fiziskā persona, projekta iesniedzējam un pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam jābūt juridiskajai personai, kas ir atbildīga par pašvaldības līdzfinansējuma atbilstošu izlietošanu.”

2. Papildināt ar jaunu pārejas noteikumu:

“66. Konkursa pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2017.gadā ir noteikts sešas nedēļas no Konkursa izsludināšanas dienas.”

3. Nolikums ir piemērojams no 2016.gada 6.decembra.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF