Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 493

protokols Nr. 15, 39. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam
Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.punktu, 9.2.3.apakšpunktu, 11.punktu un 15.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Mihailam Samoilovam naudas balvu 4300,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, un viņa trenerim Genādijam Samoilovam naudas balvu 2150,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par izcīnīto 3.vietu Pasaules U19 čempionātā pludmales volejbolā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta servisa centra vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF