Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 491

protokols Nr. 15, 37. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales
volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3. punktu, 9.3.1. apakšpunktu un 15.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/14) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Tīnai Laurai Graudiņai naudas balvu 4300,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par izcīnīto 1. vietu Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta servisa centra vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1. punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF