Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 486

protokols Nr. 15, 23. punkts

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu
lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, kurus izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta pirmo daļu.

2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF