Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 359

protokols Nr. 10, 7. punkts

Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora
un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas
un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

Ņemot vērā, ka 2016.gada 8.septembrī beidzas pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora iecelšanas amatā termiņš, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 4.punktu un 21.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra nolikuma Nr.25 “Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 2.1.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmuma Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu” 1. un 3 .punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. IECELT par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora pienākumu izpildītāju Agitu BĒRZUPI.

2. Noteikt, ka Agita BĒRZUPE lēmuma 1.punktā minētā amata pienākumus pilda līdz 2016.gada 30.septembrim.

3. IECELT par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāju Agitu BĒRZUPI no 2016.gada 1.oktobra līdz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanai amatā.

4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 8.septembrī un ir spēkā līdz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanai amatā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF