Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 357

protokols Nr. 10, 4. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.303
“Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un
pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu” (turpmāk – Lēmums) ir noteikts likvidēt Jūrmalas pilsētas domes pārraudzībā esošo pašvaldības aģentūru “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.90001876536, un izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”. Ievērojot to, ka lēmuma izpildes procesā ir konstatēta nepieciešamība precizēt izveidojamās iestādes nosaukumu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālās un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 17.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Aizstāt visā Lēmuma tekstā vārdus “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, kas attiecas uz izveidojamo Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi, ar vārdiem: “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF