Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 309

protokols Nr. 9, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa
lēmumā Nr.141 “Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu”

Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumu Nr.49 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”, un ievērojot to, ka ir saņemti četri uzņēmēju pieteikumi iekļaušanai Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.141 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Papildināt Lēmumu ar 17.punktu šādā redakcijā:

„17. Alina Klemperte – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ASTRA HOUSE””.

2. Papildināt Lēmumu ar 18.punktu šādā redakcijā:

„18. Oļegs Bļinovs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BBH Investments””.

3. Papildināt Lēmumu ar 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Igors Daņiļēvičs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Real Estate Jurmala””.

4. Papildināt Lēmumu ar 20.punktu šādā redakcijā:

„20. Dzintars Sprīvulis – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Noderīgas Lietas””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF