Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 24.maija 226.lēmumu

2016.gada 21.aprīlīNr. 141

protokols Nr. 5, 9. punkts

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumu Nr.49 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”, kā arī ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, un ievērojot to, ka ir saņemti sešpadsmit uzņēmēju pieteikumi iekļaušanai Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi sekojošā sastāvā:

1. Elīna Malkiela – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SANARE KRC JAUNĶEMERI”.

2. Velta Lasmane - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Akvaparks”.

3. Uldis Ciekurs – Sanatorija „Jantarnij Bereg”, Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālās budžeta valsts iestādes „Atveseļošanas kompleksa „BOR”” filiāle.

4. Kristīne Štāla-Bula – SIA „HOTEL JŪRMALA SPA”.

5. Jānis Poļaks – biedrība JŪRMALAS VESELĪBAS TŪRISMA ASOCIĀCIJA.

6. Gundega Lubgane – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JMG dizains”.

7. Aleksandrs Bērzkalns – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ELEKTRONS S”.

8. Jānis Drulle – akciju sabiedrība „Fēnikss”.

9. Jānis Samanovičs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JAUNAIS DRAUGS”, biedrība „Jūrmalas bārmeņu un restorānu darbinieku asociācija”.

10. Sabīne Ivansone – SIA „GOLDDUST COMPANY”.

11. Mārtiņš Vaivars – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MOIN”.

12. Mārtiņš Čuda - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MEŽAPARKI”.

13. Jānis Lasis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JLD”.

14. Ivars Šūpulnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIKTENIS”.

15. Valdis Garoza – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kļavu centrs”.

16. Kristaps Zarāns – SIA „Jūrmalas namsaimnieks”.

17. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 309.lēmumu

18. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 309.lēmumu

19. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 309.lēmumu

20. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 309.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF